Dự án

Chúng tôi xây dựng lòng tin từ khách hàng bằng tâm huyết phục vụ, hỗ trợ hết lòng, thấu hiểu đáp ứng mọi yêu cầu khó tính nhất của nhiều khác hàng lớn trên thị trường nhằm mang lại KPI’s vượt kì vọng.

 

LAZADA

Khách hàng: LAZADA
Khu vực: Việt Nam
Dịch vụ: AFF Banner, Banner Ads


ZALORA

Khách hàng: ZALORA
Khu vực: Việt Nam
Dịch vụ: AFF Banner, Banner Ads


MYMALL

Khách hàng: MYMALL
Khu vực: Việt Nam
Dịch vụ: AFF Banner, Banner Ads


DECA

Khách hàng: DECA
Khu vực: Việt Nam
Dịch vụ: AFF Banner, Banner Ads